סחלבים בזוגות

מחיר לענף אחד 150, מחיר לשתי ענפים 190